Historie

Firma SAJDOK Co. spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako společnost s ryze českým kapitálem ve vlastnictví soukromých osob. Předmětem podnikání byla silniční motorová doprava nákladní a osobní a provozování cestovní kanceláře.

V počáteční fázi jsme vlastnili tři autobusy a poskytovali hlavně osobní dopravu, a to jak v tuzemsku, tak i do zahraničí.

V té době měla firma šest stálých zaměstnanců a dle potřeby najímala externí řidiče.

Rok 1994 se stal zásadním mezníkem ve vývoji společnosti. Ve spolupráci s firmou EKO-KARBO a.s., která se zabývá využitím popelovin v důlních technologiích, jsme se začali orientovat na speciální nákladní dopravu – přepravu sypkých materiálů. Vedle této činnosti se firma začala orientovat na stavební segment. Obsluhujeme našimi vozidly maltárny, cementárny a vápenky, včetně speciální dopravy .V roce 2008 jsme začali přepravovat mleté uhlí.
V roce 1996 jsme ukončili osobní dopravu a zaměřili se pouze na dopravu nákladní. Objem zakázek se zvyšoval a rozšiřoval se i vozový park.

V prvních letech podnikání jsme běžné opravy vozidel prováděli v prostorách bývalého JZD, a to bez vlastního zázemí. V roce 1997 byl odkoupen nynější areál firmy, který jsme však museli celý zrekonstruovat, zřídit garáže a upravit provozní a administrativní prostory.

V roce 2010 se firmě podařilo zrekonstruovat sídlo třinecké pobočky.

image003 S novým logem přichází v 2012 postupné spojení našich dvou firem v jednu společnost s názvem SAJDOK a.s. a zároveň do firmy vstupuje nový strategický partner.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.